Destacats


On som?

Recinte Poble Espanyol
C/ Francesc i Guàrdia, 13, Bústia 89

T. 934 239 737 | M.651 854 489

secre@coleteatre.com

Cursos: Grau superior

ESTUDIS PROFESSIONALS
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRAL


Reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 

Hores de formació: 2.000h (1.835 al centre i 165 de pràctiques externes)


+ 350h (curs d'especialització en teatre contemporani que ofereix el Col·legi)


Període lectiu: de setembre a juny


Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 14h.

 

Formació professional de l'actor per teatre i audiovisual.

 

 


 

PROVES D’ACCÉS SETEMBRE

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ TEATRAL

 

  • Data i horari de les proves

Les proves d'accés al CFGS Tècniques d'Actuació Teatral es portaran a terme el dijous 15 de setembre 2016.

 

  • Proves setembre: PREINSCRIPCIÓ OBERTA

Dia 15 de setembre. En un horari a determinar un cop s'hagi finalitzat el període d'inscripció.


  • Inscripció a les proves

La inscripció a les proves quedarà oberta del 1 de juliol al 12 de setembre i es realitzarà a la secretaria del Col·legi.

Per tal de formalitzar la inscripció a les proves, cal presentar la documentació següent:

-        DNI i fotocòpia del DNI

- Foto carnet

-        Títol de batxillerat o document acreditatiu

-        Pagament de la taxa d'inscripció (50 euros)

-        Sol·licitud d’inscripció.   (Model d’inscripció)

Per a més informació, no dubteu a consultar-nos per telèfon 93 423 97 37 o per correu electrònic secre@coleteatre.com

 

  • Característiques de les proves

Les proves d'accés es divideixen en dues parts:

 

a) Exercici individual: l'aspirant ha de triar un dels poemes que es proposen i aprendre-se'l de memòria per tal de poder-hi treballar el dia de la prova. El poema es lliurarà en el moment de fer la inscripció a les proves.

b) Exercici de grup: tots els aspirants participaran en una classe dirigida d'interpretació.

* Observacions:

- Es demana màxima puntualitat per tal de respectar els horaris de les proves.

- Cal portar roba còmoda que permeti treballar.

- En cas que un aspirant tingui necessitats educatives especials i mereixi una atenció específica durant el procés de les proves d’accés, caldrà que ho comuniqui en el moment de la inscripció a les proves i que presenti la “Sol·licitud de suports tècnics o materials per a la realització de les proves específiques d’accés a l’ensenyament professional de tècniques d’actuació teatral, per a les persones amb necessitats específiques de suport”

  • Continguts de les proves

Els continguts que es valoraran específicament en aquestes proves són els següents:

-        Interpretació

-        Cos: expressió corporal

-        Veu: expressió vocal

-        Treball i adaptació al grup

 

  • Criteris d’avaluació i qualificació

 

Criteris d’avaluació

Ponderació

Aptituds interpretatives i adaptació al grup

40%

Aptituds vocals

30%

Aptituds físiques

30%

  • Admissió al CFGS

Per tal de determinar les persones admeses al CFGS, s'estableix el criteri d'ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a les proves d'accés i fins a esgotar les places ofertades. En cas d'empat, les places s'adjudiquen per sorteig.

  • Publicació de la llista provisional de qualificacions

18 de setembre, al Col·legi .

  • Publicació de la llista definitiva de qualificacions

19 de setembre, al Col·legi i a la pàgina web.

  • Matriculació

Un cop superada la prova d’accés , l’estudiant es podrà matricular al centre.


 

Estructura:

 

Aquests estudis consten de 9 mòduls professionals:

 

Formació:

1r Curs de septembre a juny:

1r Curs:  Centrat en l’obertura emocional i física com a base del treball de l’actor sobretot mitjançant les assignatures tècniques (veu i disciplines corporals) recolzades a partir d’un horari molt intens , adquirint així un sòlida base tècnica. L’alumne aprèn com actor els fonaments del joc, de la comunicació i la construcció d’un personatge. És un treball d’aprenentatge i assumpció de la pròpia personalitat, per tant no hi ha una exhibició pública dels tallers.

PREU DEL CURS 2016-2017 :  10 quotes de 380 euros

 

2n Curs de septembre a juny:

2n Curs: Sense abandonar mai el desenvolupament tècnic començat a Primer, l’actor farà un treball individual d'interpretació a partir del text i la posada en escena. Poc a poc l’alumne aprèn l’aplicació de la tècnica en la construcció d’un personatge i una situació per comunicar-la al públic. Durant els dos primers trimestres els alumnes presentaran la seva feina dintre de l’escola. Aquesta etapa culmina al final de Segon amb un taller obert al públic.

PREU DEL CURS 2016-2017: 10 quotes de 375 euros

 

 

3r Curs de septembre a juny:

3r Curs: Els alumnes reben durant un any una pràctica professional en condicions reals de treball. Durant el curs participen en el muntatge de dos espectacles dirigits per directors professionals. Les classes tècniques, teòriques i d'interpretació, que es continuen impartint, desenvolupen les seves possiblitats creatives alhora que responen de necessitats concretes dels esmentats muntatges.

PREU DEL CURS 2016-2017: 10 quotes de 360 euros

 

 

 

 

 

· Professorat:


Marc Angelet, Jordi Arús, Montse Bonet, Olivier Décriaud, Pere Farran, Peter Gadish,
Jordi Godall, Lluís Hansen, Pau Miró, Ester Nadal, Jorge Picó, Cacu Prat, Ramón
Roig, Xavi Ruano, Jaume Sangrà, Thomas Sauerteig, Helena Tornero
·

Sortides professionals:


- Actor / actriu en viu .Actor/actriu en mitjans audivisuales.

- Especialista en activitats de dinamització teatral.


- Especilista en tècniques d'expressió i comunicació.

 

Camps professionals:

Treballar de forma autònoma.

Treballar per productores d'espectacles en viu o audiovisuals.

Treballar per entitats que realitzin dinamitzacions basades en l'actuació teatral.

-


· Accés als estudis:


Per accedir als estudis de CFGS, cal disposar del títol de Batxillerat i superar una
prova d'accés que es realitzarà al Col·legi.

Aquells alumnes que NO tinguin el batxillerat per accedir al curs demaneu informació al Col·legi Tel 93 423 97 37


Per a més informació o per a concertar una entrevista, truqueu al 93 423 9737.

PROVES D'ACCÉSCol·legi de Teatre de Barcelona © 2017. Creat per Perception